ללא קטגוריה, פעילות העמותה

הפצת המסר ברחבי העולם

האור והמורשת של נועם הפציעו גם ברחבי העולם