ללא קטגוריה, פעילות העמותה

חלוקת אפודי משמרות זה"ב

במסגרת שבוע הבטיחות דרכים חולקו במאות בתי ספר ברחבי הארץ אפודים זוהרים עם המסר
"תנהגו בנועם היו טובים זה לזה" לתלמידי משמרות זה"ב