ללא קטגוריה, פעילות העמותה

כב"ה מחוז צפון מאמצים את המסר

כיבוי אש מרחב חוף בפיקודו של טפסר חזי לוי אימצו את המסר והזמינו את אסתר להרצות בפני הקצינים והסגל