ללא קטגוריה, פעילות העמותה

שבוע הבטיחות בדרכים בגנים ובבתי הספר

שילוב למידה על חשיבות זהירות בדרכים ונהיגה בנועם בגנים ובבתי ספר ברחבי הארץ