בואו להיות שותפים בעשייה בפעילות העמותה

כלל התרומות הינם לעשייה של מטרות העמותה וללא מטרות רווח.